Home
INCA sleept Velocitas award in de wacht kl ok.jpgVelocitas Samen kl.jpg
 
 Velocitas logo.png
 
Velocitas is het strategische bureau waar INCA mee samenwerkt om meer en betere toegang te vinden tot de verscheidene doelgroepen van de INCA toepassingen.
 
Bij de nominatie voor hun Velocitas Business Development Award – categorie ‘meaning’ stonden wij samen met Proximus en Novellas Healthcare op het podium. De award 'meaning' wordt gegeven aan de klant die het best zijn eigen product inhoudelijk omschrijft en vertaalt naar een verkoopsmodel.Genomineerd worden naast Proximus is niet niks, de award mee naar huis mogen nemen is zeer fijn!

Steven Van Uffelen: 'Ik krijg deze award nu wel aangeboden, maar hij gaat in eerste instantie naar al mijn medewerkers en hun niet aflatende inspanning voor de groei van INCA. Ook gaat de award naar onze bestaande klanten zonder wie ik hier vandaag niet zou staan.'
 
 
INCA sponsort Wereld Diabetes Dag versie 2 kl ok.jpg
 
Diabetes evoleert snel in ons land, met naar schatting op vandaag bijna 1 op 12 Belgen die er mee te maken hebben …. Iets om over na te denken!De Diabetes Liga heeft dan ook een enorme verantwoordelijkheid als kennis- en informatiecentrum. Bewustmaking en aanreiken van informatie staan hier hoog in het vaandel.
 
Op 14 november  vorig jaar trok een groot aantal vrijwilligers de straat op om sleutelhangers te verkopen ten bate van de werking van de Diabetes Liga. Naast de ledenbijdrage is fondsenwerving een belangrijke bron van inkomsten. Bij deze laatste activiteit heeft INCA een iPad  geschonken als geschenk voor de vrijwilliger die het meest verkocht. Dit jaar was dat Betty Willems uit Niel bij Antwerpen.
  
overhandiging i Pad voor Diabetes Liga kl.jpg   ​
VDV logo.gif
 
Bijgaand een foto van de overhandiging op 21 januari in het bijzijn van de heer Georges Claes, ondervoorzitter en Stijn Deceukelier, directeur van de Diabetes Liga alsook enkele leden van het lokale bestuur.   
 
INCA is een jarenlange partner van de Liga als leverancier van hardware en software-oplossingen (remote desktop toepassingen) en ging graag in op deze vraag voor sponsoring omdat het gegeven zo een breed maatschappelijk draagvlak heeft.
 
waarom inca kl.jpg
vliegtuig.JPG
 
 MEER DAN 10 JAAR EXPERTISE
 
 Lang voor het een modewoord werd, was INCA reeds bezig met praktische toepassingen in de "Cloud".
  
een Virtuele desktopomgeving naar wens
 
Wij voorzien de systemen die u wil gebruiken, zelfs de bedrijfsspecifieke.
Informatica dient de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en niet omgekeerd!
 
monitoring 24/24 - 7/7 en een professionele helpdesk
  
Al uw vragen worden door een technisch onderlegd team opgenomen en afgehandeld.
 
one stop solution
 
Wij bieden hard- en software oplossingen voor iedereen, maar ook een degelijk uitgebouwd consultancy team dat voorziet in opleiding en training.
 
VAST MAANDabonnemenT
 
We hanteren een heldere prijslijst die uw ICT factuur overzichtelijk in kaart brengt zonder onverwachte meerkosten.
 
ERKEND PORTIMA PARTNER
 
Reeds jaren is INCA de vertrouwde partner van een groot aantal verzekeringsmakelaars die hun volledige IT aan ons uitbesteden. Onze ISS-systemen zijn geïntegreerd met Portima en de verschillende beheertoepassingen.